T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 29.04.2003 tarihinde, 4848 sayılı yasa gereğince Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleşmesi ile kurulmuştur. 2012 yılından beri Burç Mahallesi Atatürk Caddesi No:13/1 adresinde hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze bağlı Müze Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi ve ilçelerde Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan ilçe Halk kütüphaneleri ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz, İlimizin tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, turizmi çeşitlendirmek,  tanıtmak, pazarlamak; kültür ve turizm alanındaki faaliyetlerle ilgili, kurumlarla iş birliği yaparak koordinasyonu sağlamak misyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.