Ana Sayfa | Site Ağacı | Arama 
Ana Sayfa  
 "Burdur Kültür ve Turizm Derneği (KÜL&TUR) Basın Toplantısı."

BURDUR KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ

KÜL&TUR

BASIN TOPLANTISI

Dünyada toplumların kendi kimlikleri ile ortak yaşama renk kattıkları, dünyanın ortak kültürüne  katkı sağladıkları bilinmektedir.

 

            Kuşkusuz,  herhangi bir ülkede meydana gelen  ekonomik ve sosyal  bir olay, anında diğer ülkeleri de etkilemektedir. Yine ekonomik ve sosyal refahı artırıcı  ve teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı gelişmeleri hepimizi bir şekilde olumlu olarak etkilemektedir. Dünyayı herkesin ortak mirası olarak görüyoruz. Dünyaya,  Türkiye’ye ve özellikle Burdur’a yapabileceğimiz her bir katkı, insanlığa yapılmış bir katkı olmakla bizleri mutlu edecektir.

 

            Burdur’umuz Türkiye’nin zengin, tarih ve kültür şehirlerinden biridir. Ortaya çıkarılmış binlerce tarihi eseri, antik kentinin yanında,  keşfedilmeyi bekleyen nice eserler  yapıtlar bulunmaktadır. Bu yönüyle, ilimizin tanıtımı, ulusal ve uluslar arası alanda tarih ve kültür yönüyle hak ettiği yerlere gelmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarına destek sağlayacak, girişimcileri yönlendirecek bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç olduğu kanaati bizlerde hasıl olmuştu. Bu düşünceyi aksiyona geçirmek amacıyla kurucularımızla bir araya gelerek Burdur’daki bu eksikliği gidermek istedik.

 

            Burdur Kültür ve Turizm Derneği, aşağıda yazılı kurucular tarafından  22.06.2010 tarihinde kurulmuş olup, amacı,  Burdur’un kültürünü ve turizmini geliştirmek ve tanıtmak ve bu konularda  ulusal ve uluslar arası alanda her türlü faaliyetler ve projeler yapmaktır.

            İlimizde,  yurtiçi ve dışında özellikle Burdur’la ilgili kültür, turizm, eğitim, sanat ve çevre alanlarında projeler hazırlayarak istihdama katkı sağlamak ve tanıtım faaliyetlerini yapmaktır.

Derneğimizin amaçlarını ve faaliyet alanlarını biraz daha açarsak:

*Türkiyenin Avrupa birliği üyeliğine katkı sağlamak,

 

*Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarlaeğitim, kültür, turizm,  çevre vb. alanlarda projeler yapmak,

 

*Burdur’da ve Türkiye'de kamu sektörü ve özel sektör eliyle yapılacak turizm yatırımlarını gerçekleştirecek  tüm girişimcileri, yatırımcıları, yöneticileri, çalışanları ve gönüllü kişileri bir araya getirerek, bu kişileri ülke yararına yatırım yapmaları yönünde özendirmek ve bu amaca yönelik alt yapı çalışmaları yapmak; Pazarlama, tanıtım ve ürün çeşitliliğini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,

 

 

*Örnek turistik mekanlar, yapılar ve regresyon alanları oluşturmak, ev pansiyonculuğu gibi alanlarda önderlik etmek, örneğin konaklar, sivil mimarlık örnekleri, (kişilere ait) projelendirilerek otantik lokanta gibi işletilmesini sağlamak,

 

* Türkiye'nin Teke Yöresi kültürünü ve Burdur’un turizm potansiyelini, coğrafi ve ekolojik güzelliklerinin korunması,geliştirilmesi ve  yaşatılması doğrultusunda kamu kesimince ve özel kesim tarafından yapılan ve yapılacak  çalışmaları özendirip, desteklemek. Tanıtmaya yönelik her türlü basılı,  görsel ve sanal aracı kullanmak,

 

* Turizm bilincini geliştirici, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, toplantı, sempozyum, seminer, kurs, panel, konferans, fuar  gibi etkinlikler düzenler, tv programı, film, reklam yapmak-yaptırmak ve sektör genelinde de benzeri organizasyonları  yapmak  ve yapılamasını özendirmek,

 

*Ülke turizminin ve kültürünün  geliştirilmesi, güçlendirilmesi,  faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ve el sanatları,  güzel sanatlar, halk bilimi alanına girenfolklorik araştırmalar yapmak,

 

*Burdur’un tabii ve kültürel yapısını koruyarak, göllerin ve çevrenin kirliliğine karşı mücadeleeder. Ekolojik dengeyi koruyucu proje ve çalışmalar yapmak.

 

*Toplumun her kesimine yönelik, sosyal ve ekonomik problemleri çözmeye yönelik faaliyetler yapmak,

 

*Turizm sektöründe yer alan, Seyahat Acentaları, Oteller, Turist Rehberleri, Turizmle ilgili basın yayın ve Medya kuruluşları gibi, Meslekler, Temsilciler ve çalışanları arasında sürekli iletişim sağlamak,

Suretiyle öncelikle ilimize ulusal ve uluslar arası seviyede, kültür ve turizm sektöründen yeterli desteğin, ilginin ve payın aktarılması yönünde her türlü çalışmaları yaparak,  şehrimizi tam manasıyla bir kültür ve turizm şehri olmasına çalışacağız. Bu konuda tüm ulusal ve yerel kuruluşları ayağa kaldırarak,  insanlarımızı bu işe sahip çıkmaları konusunda bilinçlendirerek,  her alandaki girişimcilere Burdur’a yatırım konusunda cazibe merkezi oluşturarak bu işi hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz.

 

Bu konuda siz değerli basın mensupları ile birlikte toplumun tüm kesiminin destek ve katkısını bekliyor saygılar sunuyoruz.

 

                                                                          Burdur Kültür ve Turizm Derneği                                

                                                                                          (KÜL&TUR)

                                                                                  Kurucu Yönetim Kurulu

Kurucu Yönetim Kurulu

Başkan                       :Hüseyin ÖZEREN              Otel İşleticisi

Başkan Yardımcısı   :Mehmet ORAL                   Yönetici İl Afet ve Acil Durum Müdürü

Genel Sekreter          :Ömer ÇETİN                      Avukat

Sayman                      :Yusuf ALTINDAL             Akademisyen

Üye                             :İbrahim ŞİMŞEK               İl Özel Sekreteri

Üye                             :Mehmet TANIR                  Yönetici İl Kültür ve Turizm Müdürü

Üye                             :Bayram SUNA                    Restoran İşleticisi

Üye                             :Sadık ÇELİKEL                 İş Adamı; Yönetici

Üye                             :Ethem BABACAN             Sanayici Mermer

 

 

 

 

Şu anda herhangi bir faaliyet alanınız veya projeniz var mı?

İlgi çekici ve sanatsal ve kültürel bir değeri olan bir alanda Kültür ve Turizm müdürlüğümüz ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizle birlikte hazırladığımız ve Kültüre ve Turizm bakanlığına sunduğumuz  ‘’Teke Müziğinin Baştacı “Sipsi” Tanıtma Ve Geliştirme Projesi’’ ilk çalışmalarımızdan biri olacaktır. Bu projeyle, Türkiye’de ilk kez Sipsi Sazı evrensel sazların oluşturduğu grup içinde solist çalgı olarak sergilenerek, sipsi sazının özellikleri ile yörenin geleneksel ezgilerinin evrensel normlara taşınması dinlenmesi sağlanacaktır.

 

Bu proje ile Teke yöresine ait Sipsi çalgısı için yazılacak bir süit(birkaç parçadan oluşan çok bölümlü eser) ile oda orkestrası ile birleşecek, kendi özelliğini yitirmeden çok seslilik ile kaynaşacaktır. Bu kaynaşma bir bütünleşmeye doğru ilk adımını atmış olacaktır. Sipsi sazı bu tür eserlerin çoğalmasıyla birlikte Teke yöresine ait bir dünya çalgısı olabilme imkânına sahip olacaktır. Sipsinin oda orkestrası eşliğinde seslendirilerek tanıtılması sağlanacaktır.

 

Bunun yanında konaklarımızı tarihi restoranlar olarak yaşayan yerler, sık ziyaret edilen mevkiler haline getirmek istiyoruz. Sizler için misafirlerinizi götürebileceğiniz kültürümüzü yansıtan, ama profesyonel olarak işletilen yerlerimiz ne yazık ki yok denecek kadar az. Biz bu alanı öncelikli çalışma alanlarımız arasına alacağız. Bu konuda İl Özel İdarisi, Valilik ve Belediye ile görüşmeler yapmak suretiyle, girişimcilere teklifler götürmeyi düşünüyoruz.

 

Antalya ve farklı yerlerde bulunan, Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları,  profesyonel turist rehberleri ile diyaloğa geçerek, tur ve gezi güzergahlarına  Burdur ve çevresini almaları konusunda anlaşma yoluna gideceğiz. Bununla birlikte, Burdur ve çevresine yerli ve yabancı turistleri getirmek anlamında ilk görüşme yapacağımız kuruluşlar olacaktır.

 

Sivil Toplum kuruluşları olarak Burdur Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir illerdeki Burdurluların kurduğu Derneklerle, yine buralardaki iş adamlarımız ve bürokratlarımız ile  işbirliğine gideceğiz. Özellikle ilimizin tanıtımı açısından oralardaki hemşehrilerimizi gönüllü tanıtım elçisi haline getirmek açısından bunu önemsiyoruz. Ayrıca birlikten kuvvet doğar yeni fikir ve faaliyet alanları oluşturma fırsatı doğacaktır.

 

Bunun yanında kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren sivil kuruluşlarla işbirliğine gidecek birikimlerimiz paylaşacağız. Örneğin Turizm Gönüllüleri Derneği ‘’Turgön’’ Türkiye’de 6 İlde kurulma aşamasında olup bu derneklerle işbirliğine gidilecektir.

Dernek Kurucuları kimlerden oluşmaktadır?

Kurucu Yönetim Kurulu

Başkan                         :Hüseyin ÖZEREN

Başkan Yardımcısı         :Mehmet ORAL

Genel Sekreter             :Ömer ÇETİN

Sayman                        :Yusuf ALTINDAL

Üye                             :İbrahim ŞİMŞEK

Üye                             :Mehmet TANIR

Üye                             :Bayram SUNA

Üye                             :Sadık ÇELİKEL

Üye                             :Ethem BABACAN

Kurucu üyeleri mümkün olduğu kadar kültür ve turizmle ilgili sektör temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişilerden oluşturmaya çalıştık.

 

Üyeleriniz kimlerden oluşacak?

 

Üyelerimizden aradığımız bizimle Burdur’a hizmet etme sevdasında hayal ortaklığı yapabilecek, bedenen fikren, madden, katkı sağlayabilecek özverili kişilerden oluşturmak istiyoruz.

Yapmayı düşündüğünüz başka neler var?

Derneğimizin logosu için bir yarışma açacağız. Yarışma şartnamesi ve ödüller sizlere iletilecektir.

 

Beklentileriniz nelerdir?

Kuşkusuz derneğimiz ülkenin dünya ile entegrasyonu ve işbirliği süreçlerine, ülkenin demokratikleşmesi ve sivilleşme sürecine katkı sağlamak ilimizin her platformda temsilini tanınmasını sağlamak açısından önemli katkı sağlayacağımıza ümit ediyoruz. Yapılacak her işi devletten beklemek yerine sivil inisiyatif olarak harekete geçmek sorunlarımıza halk olarak çözümler üretmek açısından önemli rol oynayacağımızı düşünüyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalarda Burdurlu hemşehrilerimizin bizlere destek olacağına inanıyoruz.

 

 

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1324 kez gösterilmiştir.