T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

"BURDUR VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR HİZMETİ"

BURDUR VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR HİZMETİ

İlimizin zengin kültürünü, “Teke Yöresi” kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak diğer taraftan turizm değerlerimizi tanıtmak ve turizmi geliştirmek en önemli görev alanlarımızdandır. Bu çerçevede  Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz; özelde Burdur ve çevresine genelde Türkiye ve insanlığa katkı sağlayacak bu değerlerimizi yaşatmak ve basılı kaynaklar oluşturmak adına ciddi çalışmalar yaparak aşağıdaki kitapları bastırarak insanlığın hizmetine sunmuştur. Bu kitaplarımız üniversitelerimize, araştırmacılarımıza ve ilgililerine ulaştırılmıştır.  

Mehmet  TANIR
İl Kültür ve Turizm Müdürü


BURDUR GELENEKSEL GİYSİLERİ VE GİYSİ AKSESUARLARI

214 sayfadan oluşan çalışma Asuman Şenel tarafından kaleme alınmıştır. Konusunu ilin geleneksel kadın erkek giysilerinin tarihçesi teknik ve sanatsal özellikleri oluşturmaktadır. Burdur kadını erkeğini nasıl giydirmiş, giysilerinin diliyle neler anlatmıştır, Burdur’un geleneksel Türk el sanatlarında geçmişte görülen ve giysilerine de akseden kültür zenginliğinin bugüne yansımaları nelerdir, Burdur, geleneksel giysileri örnek alarak bugün neler yapılabilir gibi sorulara cevap arama niteliği gösteren çalışma  Kadın Giysileri, Erkek Giysileri, Burdur Geleneksel Giysilerinde Kullanılan Başlıca Kumaşlar, Burdur Geleneksel Giysilerinde  Kullanılan Başlıca Nakışlar, Geleneksel Giysilerin Günümüze Yansıması gibi  bölümlerden oluşmuştur. Ayrıca  Burdur’un geleneksel giysilerinin karakteristik özelliklerini yansıtan fotoğraflarla zenginleştirilmiştir. Kültürümüzün en canlı yansımaları giysi ve giysi aksesuarlarında da görülmektedir. Burdur’un geleneksel giysileri ve giysi aksesuarlarını içeren bu çalışma gelecek kuşağa ışık tutacaktır. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.
          
GEÇMİŞTEN GELECEĞE BURDUR HALK KÜLTÜRÜ VE TURİZM SEMPOZYUMU (2. Burdur Sempozyumu)

Burdur Valiliği İl Özel İdaresi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen Sempozyum bildirilerini içerir. 582 sayfadır. Burdur’un halk kültürü hakkında geniş çaplı araştırmaları kapsayan bildirilerden oluşan çalışmanın basım yeri Ankara ve basım yılı 2010’dur Kültür ve Turizm Bakanlığımız folklor araştırmacılarının yaptığı derlemeleri, birçok üniversiteden gelen akademisyenlerin, ilimizdeki araştırmacıların  bildirileri,  yapılan diğer araştırmacıların yapmış olduğu çalışmaları içermekte olup ayrıca profesyonel turizmciler gözüyle Burdur’a  bir bakış açısı vermektedir. Burdur Kültür değişimi, çocuk oyunları, seyirlik oyunlar, Halk müziği, Halk mimarisi, Evlenme gelenekleri, Halk edebiyatı, Geleneksel el sanatları, Halk inançları ile Burdur’un tanıtımı, turizm potansiyeli ve profesyonel rehberlerin gözüyle Burdur, alternatif turizm  gibi konuları içermektedir. Türkiye’de halk  kültürü ve turizmi ile birlikte yapılan ilk sempozyum olma özelliği taşımaktadır. Diğer illere bu yönüyle örnek teşkil eder. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.   

TEKELİ’NİN DİLİNDEN TELİNDEN
 

Araştırmacı, Organolog Abdurrahman EKİNCİ tarafından büyük bir emek ve birikim neticesinde hazırlanan eser Teke yöresinin özellikle sözlü kültür ürünlerini derleme yöntemiyle, birinci kaynaklardan elde edilen bilgilerle oluşturulmuş bir kültür taşıyıcısı niteliğindedir. Tekeli’nin Dilinden Telinden adlı çalışmada;  Teke yöresinin türküleri ve sazları, Teke yöresinin yaylı halk çalgıları, Teke yöresi nefesli çalgıları, Türk Halk Oyunları, Teke yöresinde giyim, kuşam, süsleme, Teke yöresinde meslekler ve zanaatlar, Teke yöresinde çocuk oyunları, Teke yöresinde tekkeler ve efsaneler, Teke yöresinde halk edebiyatı ürünleri , Teke yöresinde boğaz havaları ve uzun havalar, Teke yöresinde tahtacı gelenekleri, Teke yöresini ve Anadolu’yu etkileyen genel konular, Teke yöresi sazlarının yapımı şeklinde ana bölümlerden oluşmaktadır. Teke yöresinin halk kültürünü, gelenek ve göreneklerini içeren geniş çaplı bir araştırma çalışması olan eser 553 sayfadan oluşmaktadır. Kültürümüzü bir belge olarak kayıt altına almaya, yaymaya ve yaşatmaya katkı sağlayacak bir çalışmadır. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.
                   
BURDUR YÖRESEL YAZMA OYALARI      

Yaşar Yapıcı NALCI tarafından hazırlanan çalışmada Burdur yöresel yazma oyalarından esinlenerek modernize edilen takılar yer almaktadır. Türk Milletinin ortak değerleri içerisinde yer alan yazma oyalarının ortaya çıkarılarak unutulmamasını sağlamak için hazırlanan çalışma 72 sayfadan oluşmaktadır ve kuşe kağıda basılmıştır. Ayrıca çeşitli mani ve çok sayıda fotoğraf da yer almaktadır. Burdur Valiliği  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.

BURDUR’UN TARİHİ KENT DOKUSU

Burdur’un kültürünün ve tarihi kent dokusunun korunmasında gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir boşluğu dolduracak olan   “Burdur’un Tarihi Kent Dokusu” adlı kitap Aralık 2011 tarihinde basılmıştır. Yazarı Seda ŞİMŞEK TOLACI’dır.  Burdur özelinde tarihi kent dokusu içerisinde,  yapıların mevcut durumlarının ve yerlerinin tespiti amacıyla hazırlanmış bir eserdir. Kent dokusunu, mimarisini, bina planlarını ağaç işletmeciliğini, motiflerini kapsayan özgün bir bilimsel çalışma olma özelliğini gösterir. Çalışma genelinde hedeflenen, Burdur Kentsel Sit Alanına ve Burdur Türk Evi’ne ilişkin verilerin elde edilmesi ve bu yapıların plan ve cephe öğelerine ilişkin topolojik bir değerlendirmenin yapılabilmesidir.   295 sayfa olan  kitap altı ana bölümden oluşmaktadır. Burdur’un sosyo- kültürel yapısı hakkında bilgi   vermektedir. Ayrıca çalışmada  Burdur’un kent mimarisini yansıtan çok sayıda fotoğraf yer almaktadır. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.

UNUTULMAYAN BURDURLULAR 1. SEMPOZYUMU

 Burdur Kültür ve Turizm Derneğinin önemli rol aldığı ve  Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Burdur Belediye Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen sempozyum bildirilerinden oluşmaktadır. Yine Burdur’da bir ilk olma özelliğine sahiptir.    Unutulmayan Burdurlular 1. Sempozyumu adlı kitap, Aralık 2011 tarihinde basılmıştır. 17 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Sempozyumda, yapılan açılış konuşmaları ve sunulan bildirilerin tamamı kitapta yer almaktadır. 260 sayfadır.  Editörü İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet TANIR’dır. Bu sempozyumda edebi şahsiyetler, saz ve söz üstadları üzerinde durulmuştur.  Teke yöresinin ve ilimizin kültürünün oluşturulmasında emeği geçen insanların eserleri yaşamları gelecek kuşağa örnek teşkil edecek niteliktedir. Bu model insan olarak düşünülen üretken şahsiyetlerin hayatlarının ve eserlerinin üzerinde durulması ve bu emeklerinin kayıt altına alınması açısından önemli bir çalışmadır.   Kitap Burdur’un önemli şahsiyetlerinden olan İbrahim Zeki Burdurlu , İlin  saz ve söz ustalarından Emin Demirayak,  Kadir Turen ve  Ahmet Yamacı  hakkında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.  Ayrıca kitapta Burdur’un sosyo-kültürel dokusunu yansıtan fotoğraflar yer almaktadır.

İL REHBERİ
İlin Kültür ve Turizm değerlerini tanıtmaya ve gelebilecek turistlere bir rehber niteliği taşımaktadır. İl Rehberleri Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde bastırılmıştır.

Ayrıca Burdur’un tanıtımında kullanılmak üzere (Sagalassos , Kibyra, Burdur tanıtım afişleri) afişler basılmıştır. Burdur İl Rehberi bir yandan Burdur’un turistik mekan ve Turizm değerleri açısından rehberi olacak diğer taraftan ilimizin yaşam tarzının halk kültürünün tanınmasını sağlayacaktır.  Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.   

Kitaplar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi katkılarıyla  Burdur Valiliği  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.