T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (2012 YILI SONU)

Sit Alanları

Dinsel ve Kültürel Yapılar : 102

Sivil Mimarlık Örnekleri : 141

Arkeolojik Sit Alanları : 159
Kentsel Sit Alanı : 1
Doğal Sit Alanı : 5
Tarihi Sit Alanı : -
Askeri Yapılar: 4
Arkeolojik ve Doğal Sit: 1


Diğer Sit Alanları

Anıt Ağaçlar : 8